Δημόσια «Ευχαριστώ»


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» ευχαριστεί θερμά την κ. Αλεξάνδρα Βαλασοπούλου, για τη δωρεά εκατόν εξήντα (160) βιβλίων της προσωπικής της συλλογής.

Η  ευγενική της προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Λεωνίδα και Ελένης Φλωράτου, για τη δωρεά διακοσίων εξήντα οκτώ (268) βιβλίων της προσωπικής τους συλλογής.

Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά το Κέντρο Εληνικής Γλώσσας για τη δωρεά επτά (7) τόμων: ΙΓ΄, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’ και Κ’, του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους γραμματείας: 1100-1669  του Εμμανουήλ Κριαρά.

Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» ευχαριστεί θερμά τον Εκδοτικό Οίκο «Παπαδόπουλος» για τη δωρεά έξι (6) παιδικών βιβλίων.

Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

1 2 3 4