Ειδικό πρόγραμμα λογισμικού (software) διευκόλυνσης ανάγνωσης βιβλίων.


Ειδικό λογισμικό έχει εγκατασταθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» προς διευκόλυνση ανάγνωσης από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η εγκατάσταση του πρωτοποριακού ειδικού προγράμματος λογισμικού (software) στη Δημόσια Βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, θα διευκολύνει την ανάγνωση βιβλίων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που δυσκολεύονται στην ανάγνωση, όπως άτομα με αναπηρία, δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δίγλωσσα, αλλοδαπούς κ.λ.π.

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάζουν οποιοδήποτε κείμενο χρειάζεται ο αναγνώστης, είτε τα μαθήματα του σχολείου από πρώτη Δημοτικού μέχρι τρίτη Λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο από το διαδίκτυο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετεί το κοινό της βιβλιοθήκης, ώστε άσχετα με τις δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και ψυχαγωγίας.

Δημιουργός της συγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογής, η οποία τιμήθηκε με παγκόσμια βράβευση και πρώτη βράβευση από το Υπουργείο Παιδείας είναι ο κ. Δημ. Χουλιαρός, Ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής- ερευνητής, πρώην προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν. Λάρισας (περιφερειακό ΚΕΔΔΥ Θεσσαλίας).