Στόχοι του έργου


Η Κινητή Βιβλιοθήκη αποδεικνύεται ότι αποτελεί:

 • Για τους μαθητές: χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης θα πρέπει να καλλιεργεί τη φιλομάθεια και να εφοδιάζει με βασικές δεξιότητες, ώστε να καθιστά εύκολη την προσέγγιση και αποτελεσματική τη χρήση της γνώσης
 1. Κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα πρόσβασης στη λογοτεχνία, την εγκυκλοπαίδεια και γενικά σε «εξωσχολικά» βιβλία, και επομένως και τη δυνατότητα να ικανοποιήσει την περιέργεια, τις απορίες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα (πολιτιστικός ρόλος)
 2. Ο μαθητής εισάγεται και σταδιακά εξοικειώνεται με την πορεία που οφείλει κανείς να ακολουθήσει κατά την αναζήτηση της πληροφορίας και συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της συνεχούς επαλήθευσης των νέων κάθε φορά δεδομένων, εισέρχεται δηλαδή ουσιαστικά, στην ερευνητική διαδικασία ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και μαθάίνει ότι μπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις (εκπαιδευτικός-ερευνητικός ρόλος).
 • Για τους εκπαιδευτικούς: πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης
 • Για το Εκπαιδευτικό Σύστημα: τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης της Κινητής Βιβλιοθήκης.

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων, διαμορφώνεται αντίστοιχα, μέσα σ’ ένα πλαίσιο λειτουργιών που περιλαμβάνει:

 1. Ανάπτυξη όλων των μέσων, εντυπων και ηλεκτρονικών, για την εξοικίωση των χρηστών με την τεχνολογία της πληροφόρησης.
 2. Επεξεργασία του υλικού και διάθεσή του (δανεισμός, διαδανεισμός), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης.
 3. Εξασφάλιση ωραρίου λειτουργίας που θα επιτρέπει στη Κινητή Βιβλιοθήκη να παίξει το ρόλο εναλλακτικού Πολιτιστικού Κέντρου (έκθεση βιβλίου, διαλέξεις, προβολές ταινιών κλπ.).

Ετσι η Κινητή Βιβλιοθήκη, αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για:

 • Αλφαβητισμό
 • Εκπαίδευση
 • Παροχή πληροφόρησης
 • Οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη

αφού αποδεδειγμένα προσφέρει πληροφορίες και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης, και εφοδιάζει τους μαθητές των απομακρυσμένων από τα κέντρα περιοχών της χώρας μας, με δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους, προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες.