Σύντομη περιγραφή


Το πρόγραμμα «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης απο Κινητές Βιβλιοθήκες» έχει στόχο την ίδρυση και λειτουργία δανειστικών κέντρων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σκοπός του έργου που υλοποιείται απο την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» είναι να καλύψει τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν υπάρχουν Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Περιλαμβάνει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δανειστικών κέντρων σε Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. στην προκαθορισμένη απο το ΥΠΕΠΘ περιοχή ευθύνης της, στους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.