Άλλες Υπηρεσίες


Στον 1ο όροφο υπάρχει τμήμα εξυπηρέτησης Internet που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, φοιτητές που πραγματοποιούν εργασίες και αναζητούν πληροφορίες απο το Internet. Με την βοήθεια του βιβλιοθηκονόμου γίνεται η προσέγγιση του θέματος και η ανάκτηση των πληροφοριών που λειτουργούν συμπληρωματικά με το έντυπο υλικό απο την συλλογή της βιβλιοθήκης.