Δανεισμός


Δανεισμός

Ο δανεισμός γίνεται ηλεκτρονικά στον πρώτο όροφο του κτηρίου της βιβλιοθήκης στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9. Τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν ως πέντε (5) βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων μιας βδομάδας κάθε φορά. Επιπλέον παρέχεται δικαίωμα κράτησης υλικού, αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο άμεσα.

Εγγραφή μέλους

Ως μέλη της βιβλιοθήκης εγγράφονται οι ενήλικες με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, ενώ  τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να συνοδεύονται, κατά την εγγραφή, από τους γονείς τους. Στη συνέχεια αποδίδεται στα μέλη η ταυτότητα μέλους, στην οποία αναγράφεται ο κωδικός τους στο μητρώο της βιβλιοθήκης.

Διαθέσιμο υλικό

Η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 60.000 τόμους βιβλίων, αρχείο περιοδικών και εφημερίδων καθώς και σπάνιες εκδόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής δανείζεται, όμως εξαιρούνται απο τον δανεισμό:

  • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες κλπ.
  • Σπάνια βιβλία, παλαιές εκδόσεις
  • Περιοδικά, εφημερίδες
  • Βιβλία που χρησιμοποιούνται για εργασίες και δεν υπάρχουν σε πολλαπλά αντίτυπα (προς εξυπηρέτηση των χρηστών)

Το υλικό που δεν δανείζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χώρο του αναγνωριστηρίου, καθώς επίσης κα να δοθεί για φωτοαντίγραφα εκτός απο τα σπάνια και παλαιά βιβλία. Στην περίπτωση βραχυχρόνιου δανεισμού για δημιουργία φωτοαντιγράφων ο αναγνώστης οφείλει να αφήσει στη γραμματεία την αστυνομική του ταυτότητα καθώς η βιβλιοθήκη δεν έχει τη δυνατότητα μαζικής φωτοτύπησης. Τα σπάνια και παλαιά βιβλία έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνσηpubliclibs.ypepth.gr επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη της Λάρισας.