Κοινοτικά προγράμματα


Η βιβλιοθήκη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» και στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και λειτουργεί στον χώρο της Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης.

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ»

  • Σκοπιμότητα:

1.        Άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης σταθερών βιβλιοθηκών

2.        Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας

3.        Εξασφάλιση υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος

4.        Εξοικείωση του μαθητή με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση

5.        Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο

6.        Έμμεση πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης

7.        Εξυπηρέτηση χρηστών εκτός σχολικής κοινότητας

 

  • Αναμενόμενα αποτελέσματα:

1.        Ύπαρξη υπηρεσιών σχολικών βιβλιοθηκών στα περισσότερα σχολεία της χώρας που δε διαθέτουν

σχολική βιβλιοθήκη

2.        Αύξηση αναγνωσιμότητας και

3.        Αύξηση χρήσης των βιβλιοθηκών

4.        Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

5.        Γνωριμία σχολικής και ευρύτερης κοινότητας με τις διευρυμένες υπηρεσίες της Δημόσιας βιβλιοθήκης

6.        Δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης κάθε είδους

7.        Πολλαπλαστική αξιοποίηση του υλικού και υπηρεσιών της κεντρικής βιβλιοθήκης

8.        Σύνδεση σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς

9.        Σύνδεση σχολικής μονάδας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

  • Σκοπιμότητα ? Αναμενόμενα αποτελέσματα

1.        Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας

2.        Ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

3.        Εξοικείωση των πολιτών με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβαση στη

γνώση

4.        Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο

5.        Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

6.        Αύξηση χρήσης των βιβλιοθηκών

7.        Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

8.        Δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών των ευρύτερων υπηρεσιών των βιβλιοθηκών

9.        Πολλαπλαστική αξιοποίηση του υλικού και υπηρεσιών της κεντρικής βιβλιοθήκης

10.      Σύνδεση τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης

11.      Αύξηση των σημείων πρόσβασης άλλων ειδικών κέντρων πληροφόρησης (με τα οποία θα

συνδεθούν) πχ κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κέντρα πληροφόρησης ΟΑΕΔ, κλπ

12.      Ένταξη ατόμων, που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, στην Κοινωνία της Πληροφορίας

 

  • Άμεσα ωφελούμενοι:
  •       οι πολίτες που απειλούνται με αποκλεισμό από την Κοινωνία της Πληροφορίας
  •       οι κάτοικοι του νομού
  •       οι επισκέπτες του νομού
  •       όλοι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες για το νομό αλλά και για όλα τα θέματα

 

  • Έμμεσα ωφελούμενοι:

 

  •  όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο δίκτυο