Συλλογή


Η συλλογή

Η βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή 70.000 περίπου τόμων βιβλίων από τους οποίους 48.000 περίπου έχουν μηχανογραφηθεί και ταξινομηθεί και 1.800 τόμους σπάνιων και παλαιών βιβλίωντα παλαίτυπα, που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.

 

     

Ακόμη πλήρες αρχείο τοπικών εφημερίδων από το 1961 και μετά και 500 τίτλους περιοδικών εκδόσεων λαρισαϊκής, θεσσαλικής και πανελλήνιας κυκλοφορίας (οι περισσότεροι πλήρεις).

     

 Τα βιβλία, έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο ταξινομικό σύστημα Dewey Decimal Classification (Δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης).

Ακολουθώντας το παραπάνω σύστημα το υλικό χωρίζεται σε δέκα κύριες κατηγορίες:

000          Γενικά Έργα
100          Φιλοσοφία και ψυχολογία
200          Θρησκεία
300          Κοινωνικές Επιστήμες
400          Γλώσσα
500          Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
600          Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες Επιστήμες)
700          Τέχνες
800          Λογοτεχνία και Ρητορική
900          Γεωγραφία και Ιστορία

Κάθε κατηγορία έχει υποδιαιρέσεις, θεματικές ή χρονικές. Οι κατηγορίες 100, 300, 500, 600, 700, 800, 900 βρίσκονται στο βιβλιοστάσιο στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ενώ οι κατηγορίες 000, 200, 400 βρίσκονται στον δεύτερο όροφο. Στο αναγνωστήριο βρίσκονται πληροφοριακά βιβλία, όπως εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, ταξιδιωτικοί οδηγοί, πολυτελείς εκδόσεις κλπ. τα οποία και δεν δανείζονται. 

Η θεματική ευρετηρίαση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τον Συλλογικό Κατάλογο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τον Κατάλογο των Θεματικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης Angloamerican Cataloguing Rules. (AACR2).