Στατιστικά στοιχεία


Δανεισμοί τεκμηρίων ανά μήνα για το 2018:

Ιανουάριος 2018: 2400

Φεβρουάριος 2018: 1718

Μάρτιος 2018: 2815

Απρίλιος 2018: 2610

Μάιος 2018: 2084

Ιούνιος 2018: 3648

Ιούλιος 2018: 4678

Αύγουστος 2018: 3921

Σεπτέμβριος 2018: 2599

Οκτώβριος 2018: 2922

Νοέμβριος 2018: 2697

Δεκέμβριος 2018: 2408

Δανεισμοί τεκμηρίων ανά μήνα για το 2019:

Ιανουάριος 2019: 2837

Φεβρουάριος 2019: 2616

Μάρτιος 2019: 2503

Απρίλιος 2019: 2680

Μάιος 2019: 2642

Ιούνιος 2019: 2909

Ιούλιος 2019: 4426

Αύγουστος 2019: 3259

Σεπτέμβριος 2019: 2600

Οκτώβριος 2019: 2397

Νοέμβριος 2019: 2473

Δεκέμβριος 2019: 2658

Δανεισμοί τεκμηρίων ανά μήνα για το 2020:

Ιανουάριος 2020: 2639

Φεβρουάριος 2020: 2423

Μάρτιος 2020: 1097

Απρίλιος 2020: 50

Μάιος 2020: 30

Ιούνιος 2020: 1663

Ιούλιος 2020: 3301

Αύγουστος 2020: 2665

Σεπτέμβριος 2020: 2310

Οκτώβριος 2020: 2085

Νοέμβριος 2020: 859

Δεκέμβριος 2020: 517