Ετήσιες αναφορές


Νέα μέλη

  • Συνολικός αριθμός μελών έως 31/1/2020: 16055
  • Νέα μέλη για το έτος 2018: 1125
  • Νέα μέλη για το έτος 2019: 970
  • Νέα μέλη για το έτος 2020: 529

Δανεισμοί τεκμηρίων

  • 2018: 34500
  • 2019: 34000
  • 2020: 19639

 Εμπλουτισμός συλλογής (νέες εγγραφές τεκμηρίων)

  • 2018: 3928
  • 2019: 2685
  • 2020: 6563