Εφορευτικό Συμβούλιο


 

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 26787/Γ3/19-02-206 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 87/19-2-2016) συγκροτείται το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας, με τριετή θητεία, αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Κανδήλα Ιουλία (Σύμβουλος Φιλολόγων)
Πανάγου Βασιλική(Φιλόλογος)
 
Κατσαούνης Δημήτριος(Δάσκαλος)
Μανδάλου Βασιλική(Φιλόλογος)
 
Διαμαντής Ιωάννης(Επίτιμος Δικηγόρος)
Βελισσαρίου  Χρυσούλα(Φυσικός-Ποιήτρια)
 
Χρηστάκη Σοφία(Φιλόλογος)
Καρυδάκη Κωνσταντίνα(Δημοσιογράφος) 
 
Κωστή Δέσποινα(Αγγλικής Φιλολογίας)
Φανάρα Ελένη(Φιλόλογος)

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζεται η κ. Κανδήλα Ιουλία και Αντιπρόεδρος ο κ. Κατσαούνης Δημήτριος.