Προσωπικό


Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορούν να σας εξυπηρετήσουν

Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης
Γεωργία Τσιάνα – ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – MSc
Μόνιμο προσωπικό
Ιωάννα Αγόρου – ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Γιώργος Διαμαντής – ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Αργύριος Κόσκορος – ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων

Προσωπικό ΙΔΑΧ
Γεωργία Τσιάνα – ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – MSc

Αποσπασμένο προσωπικό 2020- 2021

Αγγελέτου Χαρά – ΠΕ70 Δασκάλων

Γκουντουβά Βάια  – ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Κολλάτου Ειρήνη – ΠΕ02 Φιλολόγων

Μπελόγια Αικατερίνη – ΠΕ86

Ξεσφιγκούλη Δήμητρα – ΠΕ70 Δασκάλων

Σακελλαρίου Γλυκερία – ΠΕ86