Προσωπικό


Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορούν να σας εξυπηρετήσουν

Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης
Γεωργία Τσιάνα
Μόνιμο προσωπικό
Ιωάννα Αγόρου – ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Γιώργος Διαμαντής – ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Αθανασία Γαζέτα – ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων

Προσωπικό ΙΔΑΧ
Γεωργία Τσιάνα- ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

Κωνσταντίνος Λάμπρου – ΔΕ Οδηγών

Αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό 2018- 2019

Γκουντουβά Βάια  – ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Νούλα Αγγελική – ΠΕ02 Φιλολόγων

Κόσυβας Αδάμ – ΠΕ02 Φιλολόγων