Ψηφιοποιημένη Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων


Ψηφιοποιημένη Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) μέσω του συνδέσμου:
http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html.