ΑΡΘΡΑ 2014


Δημόσια Βιβλιοθήκη Λάρισας: Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

http://diavasinet.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5/